english language

Charitativní dary v roce 2017

   Jak se již stalo tradicí, společnost G3Consult, s.r.o. se rozhodla přispět na dobročinné účely. Dar ve výši 20 000 Kč je určen pro Městskou charitu České Budějovice za účelem provozu sociálních a zdravotních projektů. Více o činnosti Městské charity České Budějovice naleznete na webových stránkách www.mchcb.cz.

Aktuální projekty G3Consult

   Od podzimu 2016 se v pozicích projektového vedoucího a architekta webových služeb pro distribuční společnosti podílíme na cílovém konceptu v projektu Legal Unbundling pro EON distribuce.

   V roce 2017, po úspěšné akceptaci cílových konceptů se ve stejných pozicích podílíme na realizační fázi projektu Legal Unbundling pro EON distribuce. Jde o rozsáhlou implementaci SAP řešení pro utilitní společnosti (ISU) s přesahy do komplexního nastavení s vazbami na portálovou obsluhu, Business Inteligence, Document Management systém, print solution a další.

   Byli jsme vybráni jako dodavatel architekturních a aplikačních konzultací a řízení IT investičního rozvoje pro společnost Teplárny Brno.

   Interní tým G3Consult sestavil nový produkt pro distribuční utilitní společnosti, který pokrývá návrh a komplexní definici cílového konceptu pro realizaci webového portálu distributora.

Nabídka školení MS Office G3Consult

    V červnu 2016 jsme spustili novou službu, školení produktů MS Office. Kurzy probíhají individuálně nebo ve skupinách pod vedením zkušeného lektora Ing. Jaromír Mrázek, MBA. Na kompletní nabídku kurzů se můžete podívat zde: nabídka školení MS Office.

Charitativní dary v roce 2016

   Stejně jako v minulých letech se společnost G3Consult, s.r.o. rozhodla přispět na dobročinné účely. Dar ve výši 10 000 Kč je určen pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Srdíčko - Jiloro poskytující sociální služby. Jedná se o zařízení Městské charity České Budějovice, více o její činnosti naleznete na webových stránkách www.mchcb.cz.

Spuštění webu G3 Angličtina

   1.1.2016 byla spuštěna webová prezentace www.english.g3consult.com. Na webu naleznete nabídku anglických kurzů, překladů a tlumočení.

Nový zaměstnanec

   Od červenci 2015 rozšířila řady zaměstnanců G3Consult, s.r.o. Petra Vachová, která působí na pozici vedoucí kanceláře.

Charitativní dary v roce 2015

   Stejně jako v minulých letech se společnost G3Consult, s.r.o. v měsíci září 2015 rozhodla přispět na dobročinné účely. První z darů ve výši 10 000 Kč putuje za účelem podpory sociální služby DOMINO, služby následné péče pro lidi s duševním onemocněním. Druhý z darů, také ve výši 10 000 Kč, je určen pro nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Srdíčko, poskytující sociální služby. V obou případech se jedná o zařízení Městské charity České Budějovice, více o její činnosti naleznete na webových stránkách www.mchcb.cz.

Rozšíření spolupráce

Od března 2015 navazujeme spolupráci s Mgr. Monikou Turkovou, která působí jako lektorka, překladatelka a tlumočnice anglického jazyka.

PF 2015

Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Současně se těšíme na další společnou spolupráci.

LinkedIn

Nyní nás naleznete i na profesionální sociální síti LinkedIn. Navažte s námi spojení G3Consult LinkedIn.
G3consult © 2012 - 2017