english language

Významné projekty


IT Projekty G3Consult, s.r.o. realizované v letech 2016 - 2017

E.ON DIGI - Digitalizace komunikačních kanálů pro koncové zákazníky >>
Řízení projektu EON Unbundling pro ECD >>

IT Projekty G3Consult, s.r.o. realizované v letech 2015 - 2016

DIGI - návrh a implementace portálového řešení pro obsluhu zákazníků >>
PoC Unbundling >>
Řízení kontrolingu projektů pro IT projekty >>
Zpracování koncepce rozvoje systémů řízení v reálném čase ve vazbě na kybernetický zákon >>
Podklady pro zpracování dat z internetu pro VŠB Ostrava >>
Řízení a rozvoj integrací systému GIS na spolupracující systémy v rámci apps portfolia ECD >>
Návrhy a rozvoj systému SAP PM pro ECZR >>
Podpora pro zpracování strategického návrhu rozvoje IT ve vazbě na procesní úpravy a unbundling >>
Implementace TIS pro PPD, oblast žádostí a investičních akcí ve spolupráci s Asseco Solutions, a.s. >>

IT Projekty G3Consult, s.r.o. realizované v letech 2008 - 2014

Globe DIS >>
Portál údržby >>
Integrace Toms GINIUS >>
Implementace CIS >>
Program management EBS >>
Rozbor realizačních předpokladů pro řešení FSM >>
Rozbor dopadů variantních postupů realizace CRM pro distribuci VIS >>
Cílový koncept nové podoby portálů Distribuce včetně integračních vazeb na back end systémy >>
Zajištění Quality Assurance IT koncepce distribuce >>
Nastavení optimalizačních činností IT aplikačního portfolia distribuce >>
Analýza rozvoje stávajících řešení integrace SAP PM >>
Zpracování podkladů pro realizaci žádostí (žádosti o přepis a připojení) >>
Zpracování business podkladů řešení Work Force Management >>
Implementace Provozně-Technického Informačního Systému pro PPD >>
Koncepce Provozně-Technického Informačního Systému >>
Patch >>
Systém pro řízení odečtů >>
Implementace SAP >>
Business Inteligence pro Teplárny Brno, a.s. >>
Plánování a řízení investičních IT projektů. >>
Vyhodnocení IT výkonnosti a stability >>
Reporting pro systém AMM >>
Provozně-technický informační systém >>

G3consult © 2012 - 2017